Albinismus

Albinismus je genetická vada, která se vyskytuje velmi vzácně u všech lidských ras. Přesný počet osob s albinismem není znám. Jsou zde jen odhady, které mluví o 17000 lidech s albinismem, kteří žijí po celém světě. Albinismus je způsoben poruchou tvorby pigmentu v celém těle, a nebo pouze v očích. Tuto poruchu způsobuje enzym  tyrozináza, který umožňuje přeměnu aminokyseliny tyrozin na pigment neboli kožní barvivo.

Lidé s albinismem mají nápadný vzhled, který se liší podle konkrétního typu albinismu. Každý zmíněný typ albinismu sebou nese velmi vážné postižení očí, které se pohybuje v různých pásmech slabozrakosti. V  některých případech se může jednat o praktickou nevidomost.