Albinismus a společnost

Albinismus je velmi nápadný na první pohled, jedinec má výrazně světlejší kůži, vlasy a oči.

Osoby s albinismem často přitahují pozornost ostatních lidí Je to pochopitelné, většina lidé se podívá na člověka, když má na sobě něco nápadného, co nezná a vidí to poprvé v životě. Lidí s albinismem je velmi málo, proto přicházejí často reakce, které potvrzují, že lidé vůbec netuší, co je vlastně vada albinismus. Mnoho lidí si myslí, že je to právě jen světlá pokožka, protože o albinismu slyšeli zejména ve spojitosti se zvířaty, která mají bílou srst. S albinismem se pojí hlavně postižení očí, které je často velmi těžkého stupně a je potřeba na toto nezapomínat. K lidem s albinismem je vhodné přistupovat jako ke kterémukoli jinému člověku bez rozdílu, zda-li má nebo nemá albinismus.

Tento přístup je velmi důležitý pro sebevědomí osob s albinismem. Někteří lidé s albinismem si vůbec nepřipouští, že mají albinismus a dělají vše pro to, aby ho zakryli.  Tomuto přístupu se v naší společnosti nelze divit, někteří jednoduše nepřijímají jinakost a odlišní lidé mají pak problém se začleněním se. Začlenění se ve smyslu, jít do školy, do práce, která nás baví nebo založení si rodiny. Všechny tyto složky jsou velmi důležité pro běžné fungování ve společnosti a pro sebeuspokojení jedince.

Někteří lidé s albinismem velmi špatně nesou fakt, že jsou středem pozornosti a ostatní se po nich dívají. Většinou si vytvoří svůj ochranný mechanismus jak snášet negativní reakce na svou osobu. Toto je velmi složitý proces v psychice jedince s albinismem, jelikož jedince často hledá důvod, proč ho nenechají na pokoji, když on sám jim nic nedělá, jen jeho vzhled je jiný. Těžké to je i z toho důvodu, že vzhled jedinec s albinismem ovlivnit nemůže, bohužel nemůže za to, že má světlou pokožku.  Posměch ze strany okolí je častý, přichází od všech věkových skupin a na všech místech.

Časem se osoba s albinismem může částečně smířit s tím, že ty negativní reakce typu: ošklivka, nanuk, sníh, hanlivé vyslovování vašeho jména, přicházejí a  zvyknou si na ně a budou je brát jako součást svého života. Je dobré tyto reakce ve společnosti nepodporovat, a když jste jimi svědky, okamžitě reagovat a bránit osoby s albinismem. Někteří lidé si totiž myslí, že mohou všechno. Posměch plyne s neinformovanosti osob o této problematice, vidí něco jiného a okamžitě trestají. Je proto nutné o této problematice mluvit a učit se o ní už od mala.