Albinismus a zajímavosti

 1. V České republice žije asi 200 osob s albinismem.
 2. Albíni se rodí převážně rodičům, kteří mají normální množství pigmentu v těle.
 3. Albíni mohu být sourozenci.
 4. Albín se může do rodiny narodit jednou za několik generací, například pět, šest.
 5. Gen albinismu se v rodině může vyskytnout z  důvodu, že dříve někdo narušil přenos genů tím, že si například sestřenice vzala bratrance.
 6. Oba rodiče musí mít v sobě gen albinismu, aby se projevil.
 7. Pravděpodobnost, že se ženě a muži, jenž mají oba gen albinismu, narodí miminko s některým typem albinismu je 25%.
 8. Albíni mají ve většině případech zdravé děti.
 9. Albíni se opalují i ve stínu.
 10. Albíni se nikdy nemohou opálit, ani při použití samoopalovacího krému.
 11. Albíni mohou mít rakovinu kůže, i když se neopalují.
 12. Pokožka albína by neustále měla být chráněna krémem s UV faktorem, i v zimním měsících.
 13. Lídé s albinismem nemají vždy červené oči. Jejich barva oči je odvislá od množství pigmentu v očích, mohou mít dohovku dokonce hnědou.
 14. Diagnostika všech typů albinismu probíhá na základě prostého očního vyšetření.
 15. Žádný typ albinismu nemůžeme vyléčit.
 16. Barva očí se pohybuje od modré až po hnědou, záleží na množství pigmentu.