Typy albinismu

Okulární neboli oční albinismus

Existuje několik typů albinismu. Prvním typem albinismu je okulární neboli oční albinismus. Tento typ zasahuje pouze oblast oči, kde je snížené množství pigmentu anebo kde pigment zcela chybí. Vlasy a pokožka jsou normálně zbarvené. U tohoto typu mají oči specifický vzhled, jsou velmi nevýrazné, včetně řas, které mohou být až bíle zbarvené. Barva duhovky se pohybuje od růžové přes zelenou až ke hnědé. Pro barvu duhovky je rozhodující množství pigmentu - čím více pigmentu, tím tmavší zbarvení. Pigment v očích hraje důležitou roli, a to zejména roli ochranou, zpevňující a je také nesmírně důležitý pro správný vývoj očí ještě před narozením. Dalším velmi nápadným znakem jsou rychlé pohybu očí neboli nystagmus. Tyto pohyby nelze nijak ovlivnit a jedinec si je neuvědomuje. Může tu být přítomen také strabismus neboli šilhání. Posledním typickým znakem je světloplachost, která se projevu citlivostí na světlo, kdy má člověk tendenci oči přivírat.

Okulokutánní albinismus

Druhým typem je okulokutánní albinismus. Tento typ se vyznačuje sníženým nebo zcela chybějícím pigmentem v celém těle i očích. Vzhled je velmi nápadný, pokožka, vlasy a oči jsou světlé. Rozlišujeme zde dvě varianty.  U první varianty se pigment v těle částečně vyskytuje, jedinec má pokožku i vlasy krémově zbarvené. Této formě můžeme říkat částečný, neúplný okulokutánní albinismus. V druhé variantě pigment zcela chybí, jedinci mají pokožku i vlasy bíle zbarvené. Tato forma se nazývá kompletní, úplný okulokutánní albinismus. Vzhled a vady očí jsou u obou forem stejné jako u okulárního albinismu. Platí pravidlo, že čím více pigmentu v očích, tím lépe v oblasti vidění.

Syndrom Hermanského-Pudláka

Posledním známým typem albinismu je velmi ojedinělá forma a tou je Syndrom Hermanského-Pudláka. Používáme zkratku HPS. Typické pro tuto formu albinismu je krvácivost a onemocnění plic. Závažnost této formy se liší případ od případu. Tvoření modřin a opakované krvácení z nosu mohou být prvními příznaky, je zde nutné podstoupit krevní testy.